Domowy Kościół zwany popularnie „Oaza Rodzin”, jest jedna z gałęzi Ruchu Światło – Życie. Powstał w 1973 roku z inicjatywy twórcy Ruchu Światło – Życie ks. Franciszka Blachnickiego.

Domowy Kościół zwraca szczególna uwagę na duchowość małżeńska, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem w wzajemnej trosce o zbawienie, w dążeniu do świętości oraz do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Wszystkie pary małżeńskie zgrupowane w „Oazie Rodzin” zapraszają pary żyjace w sakramentalnym związku małżeńskim do Ruchu Domowego Kościoła.