Stowarzyszenie Żywego Różańca to wspólnota, która składa się aktualnie z dwudziestoosobowych grup zwanych różami. Każdy członek róży rozważa i odmawia codziennie jedną tajemnicę różańcową, co łącznie stanowi modlitwę całego różańca.

Celem Żywego Różańca jest modlitwą i rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi oraz naśladowanie tych tajemnic w życiu codziennym za przyczyna Maryi i razem z Nią tak, aby całe nasze życie stawało się różańcem. Celem Różańca jest umacnianie wiary, walka z szatanem, szerzenie pokoju, nabywanie cnót chrześcijańskich.

W parafii jest 8 róż różańcowych; w każdej 20 osób, co stanowi 120 osób codziennie modlących się na różańcu…