Konkluzje synodalne naszej wspólnoty

Na przełomie 2021/2022 roku odbyły się spotkania synodalne w naszej wspólnocie. Brało w nich udział średnio 10 osób. Stworzone zostały „konkluzje” (wnioski)  czyli propozycje, które każda parafia dostarczyła na szczebel diecezjalny. Z naszej wspólnoty zostały przekazane następujące propozycje.

KONKLUZJE SYNODU PARAFIALNEGO PARAFII BYSTRA KRAKOWSKA

Parafia Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa.

TOWARZYSZE W PODRÓŻY

1. Dorastanie do wspólnoty musi odbywać się przez odpowiednie prowadzenie dzieci przez rodziców, wychowawców, księży od najmłodszych lat.

2. Kościół jako wspólnota wspólnot, w których można wzrastać, przeżyć nawrócenie. Świadectwo nawrócenia, bycia we wspólnocie.

3. Bodaj byś był zimny lub gorący, ale nie letni. Te słowa odnoszą się do nas wszystkich wiernych, ale również do kapłanów i hierarchów kościoła.

SŁUCHANIE

1. Czy słucham, przyjmuję co mówi do mnie Bóg poprzez nauczanie Kościoła, księży, przełożonych we Wspólnocie?

2. Czy potrafię rozmawiać ze spokojem, próbować zrozumieć bliźnich, którzy mają odmienne zdanie na temat Kościoła- czasem negatywne. Można podzielić się swoim doświadczeniem bycia w Kościele.

3. Kościół ma problem ze słuchaniem, często koncentruje się na tym, żeby zachować to co jest w tradycji, wypełnieniu obowiązków. Nie wychodzi z nowymi propozycjami w bardzo zmieniającym się świecie, głos Kościoła jest słabo słyszalny w ważnych sprawach dotyczących ludzi, ich życia. Kwestia młodzieży w Kościele.

ZABIERANIE GŁOSU. CELEBROWANIE.

1.Składanie świadectwa może stanowić pomoc w pogłębianiu wiary.

2.Więcej dyscypliny i szacunku do świątyni i Najświętszego Sakramentu podczas nabożeństw, Mszy św. (nie wnoszenie zwierzątek do świątyni na Mszę św.) zwracanie uwagi dorosłym na osobiste uczestniczenie w Mszy świętej, a nie siedzenie w samochodzie gdy inni zwłaszcza dzieci uczestniczą w kościele.

3. Powrót do przyjmowania Komunii św. na stopniu komunijnym na kolanach.

4. Podczas Najświętszej Ofiary Mszy św. winne być zachowane wszystkie przepisy liturgiczne, zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę. Ograniczyć używanie podczas Mszy św. takich instrumentów jak perkusja.

5. Niech wierni, którzy nie szanują Ofiary Mszy św. swoim strojem i brakiem powagi będą napominani.

6. Msza św. jest przede wszystkim ofiarą! Niech będzie to szczególnie podkreślane, gdyż wierni nie mają, o tym pojęcia. Niech Msza św. będzie odprawiana w taki sposób, aby było to widoczne gołym okiem; nie robić zaś z ofiary przedstawienia i eventu. To człowiek ma się dostosować do liturgii wraz ze wszystkimi jej zasadami, nie liturgia do człowieka.

7. Niech na homiliach będą poruszane tematy trudne, tj. człowiek w obliczu śmierci, potępienie, grzech i jego konsekwencje, istnieje bowiem we współczesnym kościele tendencja do tego, by na Mszy św. było miło i przyjemnie, kładzie się nacisk na stworzenie dobrej atmosfery, zaś to jest jednym z kluczowych elementów protestantyzowania się kościoła.

8. Śpiew w kościele – należy włączyć się w śpiew, ale też śpiewając słyszeć sąsiada by nie zagłuszać innych i nie drażnić tym współuczestników celebracji.

9. Podczas Mszy św. dla dzieci powinny być śpiewane pieśni dziecięce.

10. Msza święta to Ofiara doskonała Pana Jezusa. Należy poznać jej znaczenie przez przybliżanie podczas kazań.

11.Wprowadzić krótki komentarz do poszczególnych części mszy św. by uzmysłowić jej wagę i znaczenie np. na Mszy o godz. 9.00.

12. Niech muzycy kościelni dobierają śpiewy zgodnie z formularzem Mszy św.

13. Warto w parafiach zakładać róże różańcowe „rodziców modlących się o swoje dzieci”

14. Gesty dopuszczalne podczas Mszy św. – unoszenie rąk podczas modlitwy Ojcze nasz zarezerwowane dla kapłanów.

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI

1. Zaangażowanie do służby ludzi o różnych talentach poprzez :

a) udział w radzie duszpasterskiej,

b) prowadzenie duszpasterstwa, katechez dla grup społecznych, zawodowych np. samorządowcy, nauczyciele, lekarze, osoby prowadzące działalność gospodarczą itd.,

c) dbanie o środowisko jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem, każdy z nas ma na nie wpływ poprzez swoją postawę, przyzwyczajenia dotyczące ogrzewania domu, gospodarki odpadami,

d) spowiedź pierwszopiątkowa dla dzieci, młodzieży organizowana przez katechetę lub księdza

w ramach lekcji religii – wykorzystanie małej odległości szkoła – kościół,

e) kontynuacja tego co już jest w zakresie organizacji uroczystości lokalnych, państwowych w połączeniu z uroczystościami w kościele, przy parafii np. Dni Bystrej, 11 listopada, 3maja.

DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

1. Kazania na temat Mszy św.

2. Katolik ma być otwarty, uśmiechnięty.

3. Mamy być pięknym ogrodem, w którym każdy znajdzie sobie miejsce.

4. Organizacja dnia parafii. Festyn.

WŁADZA I UCZESTNICTWO ORAZ EKUMENIZM

1. Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna, które to reprezentując wiernych będą współpracowały z duszpasterzami dla dobra wspólnoty.

2. W wyżej wymienionych gremiach powinni uczestniczyć przedstawiciele wszystkich grup działających przy parafii, chętnych do pracy dla dobra małej wspólnoty jaką jest parafia, ale i całego Kościoła.

3. Ludzie potrzebują przede wszystkim duszpasterza, dlatego istnieje wielka potrzeba współpracy parafian ze swoją parafią.

ROZEZNANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI” ORAZ „FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI

1. Przed podjęciem trudnych decyzji trzeba ją gruntownie przemodlić, prosić Ducha Świętego o natchnienie.

2. Nim podejmiemy decyzję trzeba ją przeanalizować do czego ona doprowadzi, czy nie dążę tylko

do zaspokojenia własnych, może wygórowanych ambicji, a nie wyższego dobra.

3. Powinniśmy kierować się systemem wartości zawartym w Ewangelii i katechizmie kościoła

katolickiego.

4. Życie wiarą powinno być przykładem dla naszych dzieci.

5. Młodzi ludzie wypowiadają się, że wiara daje im szczęście. Jestem szczęśliwy bo wierzę. Nie

jestem uciemiężony wiarą.

6. Powinniśmy żyć własnym kościołem, kościołem lokalnym choć dochodzą do nas informacje o

pomyłkach innych. Ważne by nie zgubić tego co najważniejsze, by nie zapomnieć o dogmatach.

7. W synodalności łączy na Jezus, kieruje nami Duch Święty. To Duch Święty wpłynął na to, że

jesteśmy w synodalności, a przez to dążymy do budowania kościoła scalonego.

Koordynator Prac Synodu

Krystyna Fenik