Dzieci Maryi sa najmłodsza wspólnota w naszej parafii. Celem wychowawczym jest upodobnienie się do Maryi i naśladowanie Tej, która Sobór Watykański II nazywa najznakomitszym wzorem i świadectwem wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem.

Uczestnicy, wybierając Maryję jako wzór osobowy i ideał własnego życia starają się kształtować w sobie Jej rysy przy wydatnej pomocy Wspólnoty. Uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby, co warunkuje powstanie prawdziwej wspólnoty. Aktywne przeżywanie małej wspólnoty wyrabia poczucie odpowiedzialności oraz troski za wspólnotę parafialna, Mszę Święta. Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania formacyjne w soboty o 10.00.