Mieszkańcówokoło 1900 osób


Msze Święte:
– niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
– dni powszednie: 7.00, 18.00

  • w okresie wakacyjnym poniedziałek, środa, piątek o godz. 7.00, wtorek, czwartek, sobota o godz. 18.00

Nabożeństwa:

– nowenna ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy:  w środy po Mszy Świętej wieczornej

– nowenna ku czci Krwi Pana Jezusa Chrystusa:  w czwartki po Mszy wieczornej (w I czwartki przed wieczorną Eucharystią)

– koronka do Miłosierdzia Bożego: w trzecie piątki po Mszy Świętej wieczornej

– majówki: w tygodniu o 17.30, w niedziele o 16.30
– nabożeństwa czerwcowe: w tygodniu po Mszach Świętych, w niedziele o 16.30
– nabożeństwa fatimskie: od maja do października każdego 13 dnia miesiąca

– adoracja Najświętszego Sakramentu: w pierwsze piątki od 17.00 do Mszy wieczornej

– nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej w pierwsze soboty po Mszy wieczornej (Różaniec, krótka adoracja w duchu fatimskim i namaszczenie olejem św. Szarbela)

– adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w niedziele o 16.30 (oprócz maja, czerwca, lipca, sierpnia i października)


Odpusty parafialne:
– ku czci Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa – niedziela po Bożym Ciele
– ku czci NMP Różańcowej – w pierwszą niedzielę października


Kancelaria parafialna:
– po każdej Mszy Świętej porannej oraz wieczornej za wyjątkiem świąt oraz niedziel

W kancelarii parafialnej można: otrzymać wszelkiego rodzaju potrzebne zaświadczenia, zgłosić chrzest dziecka, pogrzeb lub ustalić termin zawarcia związku małżeńskiego.

Sprawy cmentarne można załatwić we wtorki od 16.15 do 17.30 w kancelarii parafialnej (opłaty za 20-letnie użytkowanie grobu, za postawienie i renowacje pomników, itp.)


Sakramenty:

Spowiedź przed każdą Mszą Świętą w tygodniu.

Odwiedziny chorych z sakramentami w domach – pierwsze piątki miesiąca. W razie potrzeby o każdej porze.

Sakrament małżeństwa: narzeczeni proszeni są o kontakt z kancelarią w celu ustalenia formalności i spisania protokołu. Narzeczeni mieszkający poza parafią Bystra mogą zawrzeć małżeństwo w naszej wspólnocie na podstawie licencji wydanej przez parafię w której aktualnie mieszkają. Nie ma możliwości udzielania ślubów w piątki i niedziele (chyba że narzeczeni mają swojego szafarza)

Dom zakonny Sióstr Jadwiżanek – możliwość noclegu
43-360 Bystra
ul. Halna 33, tel. 728 265 477

Dom rekolekcyjny Nazaret
43-360 Bystra
ul. Kościelna 20, 600 599 086 ks. Ryszard Piętka

Z parafii pochodzą:
Kapłani:
Ks. Bogusław Zeman SSP, 2000
Ks. Robert Kruczek SDB, 2001
Ks. Leszek Kruczek SDB, 2001
Ks. Lechosław Waleczek, 2002
Ks. Tomasz Marek, 2011

Zmarli kapłani:
Śp. Ks. Kan. Kazimierz Wala, 1953 + 21.09.2006
Śp. Ks. Kan. Rafał Buchinger,  + 25.10.2020