Stałe duszpasterstwo w tej miejscowości sięga lat trzydziestych tego stulecia. Pierwszą kaplicę w Bystrej Krakowskiej zbudowano w latach 1936 – 1938. Po wojnie okazało się, że kaplica jest stanowczo za mała w stosunku do miejscowej ludności, jak też i do licznie przyjeżdżających tu letników. Koncepcję rozbudowy kaplicy podjął w latach 1957 -1960 ks. rektor Michał Kucharski ze Zgromadzenia Księży Oblatów, opracowując plan rozbudowy.

Następny rektor ks. Marian Żądziuk jesienią 1960 r. dokonał powiększenia kaplicy, lecz było to rozwiązanie doraźne. Odtąd starania o pełną rozbudowę były wznawiane uporczywie przez 13 lat. Wreszcie 20 czerwca 1974 r. wojewoda katowicki wyraził zgodę na remont kapitalny kaplicy w Bystrej. Opracowanie planów zlecono Stanisławowi Kwaśniewiczowi z Katowic przy współpracy inż. Franciszka Klimka. Zezwolenie otrzymano 17 sierpnia 1976 r. i rozpoczęto prace budowlane przy kościele. 14 sierpnia 1977 r. poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowany kościół pod tytułem Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa dokonał J.E. Ks. Karol Kardynał Wojtyła, Arcybiskup Metropolita Krakowski ogłaszając jednocześnie dekret erygujący parafię w Bystrej Krakowskiej (dotychczas Bystra Krakowska należała do parafii św. Michała w Wilkowicach).

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu ks. Proboszcza Mariana Żądziuka, pomocy wielu parafii z kraju i zagranicy J.E. Ks. Franciszek Kardynał Macharski, Arcybiskup Metropolita Krakowski, dokonał konsekracji kościoła pod wezwaniem Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej dnia 14 sierpnia 1983 roku. W Księdze Honorowej czytamy: „Świątynia ta, staraniem Ks. Proboszcza i wiernych parafii wzniesiona Bogu na chwalę, wiernym na pożytek, potomnym na świadectwo naszej wiary, niech będzie Miejscem Świętym i Mieszkaniem Boga wśród ludzi, Domem modlitwy i Błogosławieństwa, Łaski i Pokrzepienia, w którym Lud Boży, Najdroższą Krwią Jezusa Odkupiony, umacniał będzie wieczne z Bogiem Przymierze.”