OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 24.03.2019 R.
3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Dziś trzecia niedziela Wielkiego Postu. Wielki Post to czas szczególnej refleksji nad naszym chrześcijańskim życiem. Pomocą do tego w sposób szczególny będzie spowiedz parafialna , którą rozpoczniemy w sobotę – 13 kwietnia – od godz. 15- tej.
2. Zachęcamy do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 16.00, w czwartek na nowennę do Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa na godz. 17.30, w piątek na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.30 i 19.00. a także na Drogę Krzyżową w niedzielę po mszy św. o godz. 9.00.
3. W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania N.M.P. Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Podczas mszy św. podejmujemy duchową adopcje dziecka poczętego . Po mszy św. zgłaszamy się po pamiątkę i wpisujemy swoje imię i nazwisko do Księgi Duchowej Adopcji. W Uroczystość Zwiastowania msza św. u Sióstr Miłosierdzia o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. Biskupa Piotra Gregera . Siostry Miłosierdzia posiadają kaplicę pw. Zwiastowania Pańskiego .
4. Ofiara na tacę w Zwiastowanie – tradycjnie na Dom Matki i Dziecka w Bielsku-Białej Lipniku. Bóg zapłać ofiarodawcom.
5. Za tydzień – 31 marca – przy naszym kościele kwestuje Klub Inteligencji Katolickiej z Bielska – Białej. Bóg zapłać ofiarodawcom.
6. Nasza Parafia chce wyrazić wdzięczność ofiarodawcom którzy przekazali ziemię pod Kaplicę Różańcową , która została poświęcona w 1938 roku. Na jej miejscu w latach 70-tych wybudowano nowy kościół Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa .
Ziemia ta – to grunt pod kościołem , a także Plac Fatimski. Cały ten teren przekazali / ofiarowali / P. Anna i Szymon Laszczakowie spoczywający przy dolnym chodniku naszego cmentarza. Śp. Szymon Laszczak zmarł w 1960 roku , a śp. Anna Laszczak w 1976 roku. Wstępnie oszacowano koszt remontu ich pomnika na 6 tys. zł. Nasz parafianin ofiarował już na ten cel 1 tys. zł. Bóg zapłać. Akcja Katolicka w Niedzielę Polnową poprowadzi przy naszym kościele kwestę na ten cel. Bóg zapłać ofiarodawcom.