Okres Bożego Narodzenia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25.12.2017 r

"Dziecię nam się narodziło, Syna został nam dany". Stało się tak, ponieważ "Bóg tak umiłował ludzi, ze Syna Swego Jednorodzonego dał". Ten Syn "jest odblaskiem Jego chwały". Ojciec przemówił do nas przez Niego, objawiając się w sposób o wiele doskonalszy, niż przez mowę proroków. "Słowo stało się ciałem i zamieszkało miedzy nami". Niebo się otworzyło a "mnóstwo zastępów niebieskich wielbiło Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie»". Przyjście Syna Bożego na ziemie sprawiło, ze ludzie "stali się dziećmi Bożymi", stali się "w nadziei dziedzicami życia… czytaj dalej →