Pielgrzymka autokarowa na Podkarpacie. Spotkanie organizacyjne 7 czerwca godz. 19.00.

W piątek 7 czerwca w uroczystość Serca Pana Jezusa o godz. 19.00 w sali św. Barbary pod kościołem odbędzie się spotkanie organizacyjne wyjeżdżających na pielgrzymkę na Podkarpacie. Na spotkaniu należy potwierdzić swój udział oraz dokonać końcowej wpłaty.