Dokończenie kaplicy nr konta

Nr konta na który można przesłać ofiarę na dokończenie budowy kaplicy i cmentarza:

53 8133 0003 0042 2831 2000 0003 z dopiskiem „Kaplica ” Bank Spółdzielczy Bystra