„Podziel się świętami” – akcja parafialnego zespołu Caritas

W ramach akcji naszego zespołu charytatywnego „Podziel się świętami” do 11 grudnia można przynosić do sali św. Barbary towary typu: konserwy, ryż, kakao, kawa, cukier, herbata, soki, barszcz w kartonach, bakalie, słodycze, produkty „okołoświąteczne”, itp. Nie przynosimy mąki. Towary można składać przed lub po Mszach Świętych w tygodniu. Z góry dziękujemy za każdy gest dobrej woli. Towary zostaną przekazane do najbardziej potrzebujących w naszej wspólnocie.