Zbiórka makulatury dla misji sióstr Serafitek w Boliwii

Zbiórka makulatury na misje sióstr Serafitek w Boliwii.
Data i miejsce zbiórki:
27 czerwca – 4 lipca br. Kontener przy par. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej.
Można oddać książki, gazety, kartony itp…
Zbieramy fundusze na sierociniec w Santa Cruz w Boliwii, prowadzonego przez polskie siostry Serafitki, które otaczają opieką 56 dzieci.

Akcję można dodatkowo wesprzeć wpłacając na konto misyjne Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej

(Siostry Serafitki) ul. Łowiecka 3

30-106 Kraków

BANK PEKAO S.A.

PL 41 1240 3002 1111 0000 2885 6768

z dopiskiem: Boliwia