Uwaga !!!
Dodatek do ogłoszeń parafialnych na IV Niedzielę Adwentu.
Przypominamy o aktualnych obostrzeniach:
1. 30 % zajętych miejsc ( do limitu nie włącza się osób zaszczepionych)
2. Nadal istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką w budynkach kościelnych
3. Nadal istnieje obowiązek dezynfekcji rąk w budynkach kościelnych

Ks. Proboszcz