DRODZY PARAFIANIE
———————————

OD SOBOTY – 27 marca

W NASZYM KOŚCIELE

MOŻE JEDNOCZEŚNIE

PRZEBYWAĆ 48 OSÓB .

NOSIMY MASECZKI

I ZACHOWUJEMY DYSTANS .