OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 10.01.2021 R.
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
1. Dziś Święto Chrztu Pańskiego, które jest wspomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie i zapowiedzią chrztu chrześcijańskiego.
2. Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego. W tym czasie wspominamy misterium Chrystusa w całej pełni.
3. W sobotę , 16 stycznia, przypada kolejny Dzień Modlitwy w przy relikwiach krwi św. Jana Pawła II.
4.Składam serdeczne podziękowanie Panom którzy tworzyli plan administrowania i opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Bystrej Krakowskiej. Równolegle od początku 2011 roku wraz z rozbudową cmentarza jest przygotowywany dokładny opis i rejestr wszystkich grobów na naszym cmentarzu. Wcześniej były to jedynie kopie rachunków i pojedyncze zapiski. Z tych zapisanych karteczek należało utworzyć dokładny schemat w połączeniu z informacjami na grobach – pomnikach . Serdecznie dziękuję P. Tadeuszowi który postarał się o ogólną fotografię cmentarza / z góry / , a następnie przez długi czas wędrował po cmentarzu odpisując treści zawarte na pomnikach. Posiadając ogólną fotografię naszego cmentarza , posiadając treść napisów na grobach mogliśmy połączyć to z kopiami wcześniejszych rachunków . Program komputerowy na potrzeby naszej Parafii utworzył P. Ireneusz – serdeczne podziękowanie. Mając niezbędne informacje i ogólny plan cmentarza przystąpiliśmy do rejestracji wszelkich danych we własnym programie naszego cmentarza. W tym czasie szczególną pracę wykonał Ks. Karol oraz P. Zbigniew.
Składam im serdeczne podziękowanie. Kolejne kilka lat , aż do końca 2020 roku trwała i trwa nadal w 2021 roku weryfikacja danych, Bardzo proszę opiekunów grobów mieszkających w naszej Parafii , a także poza naszą Parafią , aby sprawdzili czy posiadają aktualny wypis z rejestru na Cmentarzy Parafialnym w Bystrej Krakowskiej. Wypis cmentarny powinien zawierać: imiona i nazwiska osób spoczywających w grobie / w miarę możliwości ich daty urodzenia i śmierci/ , opiekun cmentarza wpisuje – numer kwatery i nr grobu, rodzaj grobu, nazwisko i imię oraz adres opiekuna grobu / wyłącznie ta osoba decyduje i odpowiada za ten grób / , opłata grobu oraz czas w którym trwa opłata grobu / od ….do /. Obecnie w naszej kancelarii czas administrowania cmentarzem to wtorek od 16.30. Po umieszczeniu zachęty do odwiedzenia kancelarii pojawiło się ok. 60 opiekunów grobów. Dziękuję za życzliwość , pomoc w uporządkowaniu danych, wniesione opłaty oraz korekty niektórych danych. Mamy na cmentarzu 900 grobów – ok. 750 posiada dokładne i potwierdzone dane. Dziękuję P. Pawłowi – mojemu pomocnikowi .