Ewangelizacja i formacja w czasie epidemii

Projekt RESTART. NOWA SUBSKTYBCJA
Ewangelizacja podstawowa
 
Program ewangelizacyjny (podstawowy), będący wprowadzeniem w doświadczenie podstaw chrześcijaństwa (kerygmat i wprowadzenie / pogłębienie życia w Kościele).
Seminarium zawiera następujące elementy składowe:

 • konferencja tematyczna na dany tydzień
 • grupa dzielenia online
 • materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).

Planowany start: 7 maja 2020
Formularz zapisów: https://forms.gle/CCJrkKjbrDux44CK9
 
***
 
Projekt NAWIGACJA. ŚWIADOME ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM
Formacja osób podejmujących życie chrześcijańskie
 
To seminarium życia w uległości Duchowi Świętemu. Przeznaczone jest dla osób, które przeżyły w jakiejś formie rekolekcje ewangelizacyjne i pragną poznać Ducha Świętego oraz bardziej świadomie żyć w posłuszeństwie Jemu w swojej codzienności.
Seminarium zawiera następujące elementy składowe:

 • konferencja tematyczna na dany tydzień
 • grupa dzielenia online
 • materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).

Planowany start: 7 maja 2020
Formularz zapisów: https://forms.gle/74JLf9mhmvVU95cy9
 
***
Projekt PAKIET PREMIUM. ŻYCIE W MOCY DUCHA
Formacja w temacie chrztu w Duchu Świętym
 
Seminarium pogłębiające katolickie rozumienie i doświadczenie chrztu w Duchu Świętym. Papież Franciszek prosił, by członkowie wspólnot charyzmatycznych dzielili się tym doświadczeniem z całym Kościołem. Najpierw jednak konieczne jest właściwe przeżywanie tego faktu. Nie wystarczy samo wydarzenie. Konieczna jest znajomość teologii oraz odpowiednie kwestie duszpasterskie w zakresie chrztu w Duchu Świętym.
Seminarium przeznaczone dla członków różnych wspólnot, grup i stowarzyszeń ewangelizacyjnych, charyzmatycznych, podejmujących szeroko rozumianą nową ewangelizację.
Seminarium zawiera następujące elementy składowe:

 • konferencja tematyczna na dany tydzień
 • grupa dzielenia online
 • materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).

Planowany start: 7 maja 2020
Formularz zapisów: https://forms.gle/hYyvDUwbB1GA8FQ99
 
***
 

Projekt MIRIAM. ŻYCIE Z MATKĄ, NAUCZYCIELKĄ, OPIEKUNKĄ

Formacja pobożności maryjnej.

Seminarium poświęcone roli Maryi w tajemnicy Jezusa Chrystusa, Kościoła i osobistej duchowości. Zawiera prezentację podstaw biblijnych, teologicznych i duszpasterskich. Celem jest świadomie przeżywana pobożność maryjna, zgodna z Biblią, Tradycją Kościoła i katolicką teologią. Zapraszamy członków grup różańcowych i innych.

Seminarium zawiera następujące elementy składowe:

 • konferencja tematyczna na dany tydzień
 • grupa dzielenia online
 • materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).

Planowany start: 9 maja 2020
Formularz zapisów:  https://forms.gle/XcwMFF5aKY8E86AB8
 
***
 
INTERNETOWY KRĄG BIBLIJNY
Dzielenie się Słowem Bożym
 
Cotygodniowe spotkanie z modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego. Na początek czytania będzie Ewangelia wg św. Marka. Podczas spotkania online zalogowane osoby będą mogły dzielić się, zadawać pytania, a przede wszystkim czynić odniesienia do codzienności.
Spotkania raz w tygodniu będą trwały jedną godzinę.

Planowany start: 14 maja 2020
Formularz zapisów:  https://forms.gle/WKwkZPpNby1FNGzAA
 
***
 
RED – RELIGIJNY ELEMENTARZ DLA DOROSŁYCH
Teologia dla świeckich
 
Projekt pogłębiający różne tematy teologiczne. Wykłady prowadzić będzie ks. Przemysław Sawa, pracownik Instytutu Nauk Teologicznych UŚ.
RED składać się będzie z następujących elementów:

 • ogólnodostępny wykład
 • konwersatorium online (spotkanie grupowe) – czas dyskusji, pytań
 • lektorium – wskazywanie lektury pogłębiającej dany temat.

Planowany start: 11 maja 2020
Formularz zapisów:  https://forms.gle/Mq739i7oh9dhKz8MA
 
***
 
Projekt KOBIECE IMPRESJE
Dla kobiet
 
Internetowe spotkanie kobiet, niezależnie od poziomu związku z Kościołem.
Propozycja składa się z następujących elementów składowych:

 • wprowadzenie tematyczne
 • grupa dzielenia się
 • zadania pogłębiające.

 
Projekt to spotkanie kobiet w luźnej formie, z dużym zaangażowaniem uczestniczek. Podejmowane będą nie tylko tematy ściśle religijne.
 
Planowany start: 8 maja 2020
Formularz zapisów: https://forms.gle/xj4UCdhDcHDJsw617
 
***
 
KURS ALPHA ONLINE DLA MŁODZIEŻY
Kurs ten to ewangelizacyjne spotkanie młodzieży. Z powodu ograniczeń prowadzone będzie w trybie online. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu – w piątki, godz. 19:00-20:15.
 
Planowany start: 8 maja 2020
Formularz zapisów:   https://forms.gle/yRBpgZGb5BhrbFas9
 
***
 
Przygotowywany są również projekty dla dzieci, dla małżeństw i dla mężczyzn. Szczegóły wkrótce.
 
***
 
STUDIO SECIM
 
Każdego dnia na kanale Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody na YouTube podejmowane są spotkania formacyjne o godz. 21:20. Spotkania te zawierają wykład wprowadzający oraz czas pytań i dzielenia się internautów. Audycje są dostępne dla wszystkich. Regularnie wykład prowadzą zaproszeni goście. Tematyka dotyka teologii, duchowości, pobożności, różnych spraw życiowych oraz innych ciekawych zagadnień.