OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
WIELKANOC 12.04.2020 r.

1. Jezus Chrystus zmartwychwstał, jak powiedział. Dziękując serdecznie za pamięć , prosimy o przyjęcie życzeń paschalnych. Obecna , trudna i złożona rzeczywistość w jakiej przyszło nam żyć i pracować , nie pozwala na żywe i częste kontakty. Niech więc czas przeżywania Tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa będzie okazją do bardziej osobistego spotkania się ze Zbawicielem w Misterium Paschalnym. Niech Światło Wielkanocnego poranka przenika naszą codzienność i pozwala cieszyć się każdą chwilą. Niech Chrystus Zwycięzca obdarza siłą , zdrowiem i wszelkim błogosławieństwem. ALLELUJA.
2. Bóg zapłać wszystkim, którzy dopomogli w tym roku w przygotowaniu do godnego przeżycia świąt Wielkanocnych. A więc:
za przygotowanie Ołtarza Zmartwychwstania Siostrze Janinie
siostrom Miłosierdzia i siostrom Jadwiżankom za wspólną modlitwę
Ochotniczej Straży Pożarnej za pomoc przy Misjach Świętych i figurze św. Michała Archanioła
wszystkim ofiarodawcom którzy pomimo przeszkód przekazali ofiary na bieżące działania naszej Parafii
Zespołowi charytatywnemu za pomoc najuboższym
Wszystkim wiernym naszej Parafii za dojrzałą postawę pełną głębokiego zrozumienia Tajemnicy tych Wielkich Świętych Dni, Bóg zapłać !
3. Msze św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny jak w każdą niedzielę, czyli o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 17.00.
4. Trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego, codziennie po mszach św. wieczornych odmawiamy Karonkę do Miłosierdzia Bożego.