OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 22.03.2020 R.
4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Dzisiaj na każdej mszy św. czytamy List Ks. Biskupa Ordynariusza mówiący o warunkach pracy Parafii w trudnych okolicznościach związanych z zagrożeniem koronawirusem.
1. Składamy serdeczne wyrazy współczucia naszemu Księdzu Wikariuszowi Tomaszowi. W sobotę – 21 marca w Czańcu – jest pogrzeb śp. Jana Dwornika / dziadka Ks.Tomasza/. Różaniec o godz .13.00 i msza św. o godz. 14.00. W naszym kościele Msza św. w intencji śp. Jana Dwornika w niedzielę o godz. 11.00. W piątek miał miejsce w naszej Parafii pogrzeb śp. Elżbiety Burejza. P . Elżbieta – od początku 2009 roku do końca 2013 pomagała na plebanii- jako gospodyni. Dziękujemy za pięć lat ofiarnej służby. Pamiętajmy w naszej modliitwie.
2.Dziękujemy Bogu za dar Misji Świętych. Ojcowie Misjonarze proszą o pomoc w dziełach które prowadzą Księża Michalici. Ks. Krzysztof Poświata opiekuje się budową kościoła na Białorusi – ofiary na konto: 92 1020 4391 0000 6402 0114 0276 z dopiskiem GATOWO. Ks. Krzysztof Szary opiekuje się referatem ds. młodzieży i powołań – ofiary na konto : 80 1240
2311 1111 0010 7342 5172. Bóg zapłać ofiarodawcom.
3.Dzisiejsza niedziela w tradycji rzymskiej to niedziela róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii różowy kolor szat liturgicznych.
4. Spowiedz św. codziennie pól godziny przed mszami świętymi. Zapraszamy.
5. W tym tygodniu w naszym kościele nie ma nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali oraz Nabożeństwa do Krwi Chrystusa we czwartek.
6. Szefowa Biura Podróży informuje, że w związku z bardzo trudną sytuacją związaną z koronawirusem musimy przenieść termin pielgrzymki do Medjugorie . Pielgrzymka miała się odbyć w terminie 14.04 – 18.04. 2020 r. W sytuacji kiedy wszystko się uspokoi wspólnie z ks. Proboszczem ustalimy nowy termin i pojedziemy. Dziękuję za wyrozumiałość i zrozumienie. Obecnie nastał bardzo ciężki czas dla turystyki. Łączę się z Ks. Proboszczem i Pielgrzymami w nieustannej modlitwie.
7. Po Misjach Świętych pozostały pewne znaki . Dzięki Parafii zakupiliśmy figurę św. Michała Archanioła , a dzięki Domowi Nazaret drugą podobną figurę. Koszt każdej z nich to kwota 1.200 zł. Fiugury oddamy do zabezpieczenia / obudujemy kapliczką/ i następnie obie figury powędrują od domu do domu w naszej Parafii. Po zakończeniu wędrówki pozostaną u ofiarodawców – czyli w kościele parafialnym i w Domu Nazaret. Zakupiony został także ornat dla Parafii – koszt 600 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom.
8. Jest nowy numer Niedzieli . Zapraszamy do czytania prasy katolickiej.
9. Co roku po trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu zaufani Parafianie i Parafianki odwiedzali domy Parafian prosząc o ofiary na Wielki Tydzień i na sprzątanie kościoła przez cały rok. W tym roku z wiadomych względów takie odwiedziny nie są możliwe.
10. Koszt ogrzewania obiektów parafialnych za miesiąc luty wyniósł – 4.520 zł. Bóg zapłać. W związku z trudną sytuacją dotyczącą bieżącego utrzymania Parafii – Parafian obecnych na mszach św. prosimy o tradycyjnje ofiary na tacę, a tych którzy odwiedzają przedsionek naszego kościoła prosimy o ofiary do skarbony pod krzyżem. Widnieje tam napis: OFIARY NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE KOŚCIOŁA . Obok jest pieczęć naszej Parafii. Konto Parafii w Banku Spółdzielczym:10 8133 0003 0042 2831 2000 0001.