Kolęda 2018/19
Od 27 grudnia /czwartek / rozpoczniemy wizytę duszpasterską tzw. kolędę. Prosimy o przygotowanie na stole krzyża, wody święconej i świec. Dzieci i młodzież niech przygotują zeszyty do religii . Podczas ferii świątecznych kolęda będzie od godz. 9.00 / czyli do soboty – 5 stycznia/.
Natomiast po feriach w ciągu tygodnia od 14.00 lub 15.00. Starajmy się być na kolędzie i potwierdzić tym samym jedność ze wspólnotą parafialną. Wizytę domową rozpoczynamy od czytania Pisma św. Prosimy parafian mieszkających na początku rejonu o przywiezienie ksiedza , a mieszkających na końcu rejonu o odwiezienie / chodzi o rejony oddalone od kościoła/. Osoby które mają taki zamiar – niech wcześniej zawiadomią księdza wyznaczonego na dany rejon.
Uwaga !!! Konieczne było dokonanie niewielkich zmian w kilku rejonach w Bystrej Południowej.
Ks. Proboszcz i Ks. Wikariusz – tel. 33 / 8-171-274
Plan odwiedzin kolędowych:
Czwartek – 27.12.2018 r. – godz. 9.00 – Ks. Wikariusz
Od P. Bartosik ul. Zagrodowa, następnie ul. Skośna w stronę Mesznej – od P. Wypchałowskich 21 i Firlejów 23 , dalej w stronę Mesznej , Wrzosowa , Rumiankowa, Kościelna w stronę kościoła w Bystrej,/ P. Bartków, Marszałek i Gwizdała oraz ulica Wodna będzie w kolejny dzień/ , Kalinowa, Kościelna w stronę kościoła do P. Agnieszki i Przemysława Zawiła ul. Kościelna 34
Piątek – 28.12.2018 r. – godz. 9.00 – Ks. Wikariusz
Od P. Bartków ul. Kościelna 71, P. Marszałek i P. Gwizdała , następnie ul. Wodna i przejście do ul. Poprzecznej P. Foryś i dalej ul.Poprzeczna , Olszyny, Łukowa, Grzybowa, Kowalska, Polna i ul. Jasna do P. Habdas ul. Jasna 97 / zakończenie kolędy w tym dniu/
Sobota – 29.12. 2018 r. – godz. 9.00 – Ks. Wikariusz
Początek u P. Duraj ul. Łagodna 14 , dalej Łagodna , P. Jędrzejewscy ul. Kowalska, dalej ul. Chabrowa , ul. Gruntowa , do P. Gębala ul. Gruntowa 6, następnie kolęda przejdzie ul. Szczyrkowską do P. Kubica ul. Szczyrkowska 146, dalej będą odwiedzane domy przy ul. Szczyrkowskiej aż do P. Fenik ul. Szczyrkowska 64 , po drodze ul. Wspólna, Złota, w głębi ul. Jasna i powrót na ul. Szczyrkowską, ul. Gołębia i zakończenie u P. Fenik.
Niedziela – 30.12.2018 r. – godz. 13.00 – Ks. Proboszcz
Od P. Polak ul. Klimczoka 121, Klimczoka 121a, 108, 106a, Modrzewiowa, Lipowa i Brzozowa.
Środa – 02.01.2019 r. – godz. 9.00 – Ks. Wikariusz
Od P. Pilarz / wejście od ul. Wypoczynkowej/ , P. Prochowscy ul. Wypoczynkowa 63 A , dalej ul. Wypoczynkowa , ul. Zielna , Do Lasku, dalej ul. Wypoczynkowa , ul. Robotnicza , powrót na Wypoczynkową , P. Śpiewak i P. Mąka ul. Wypoczynkowa 4 – zakończenie dnia kolędowego.
Czwartek – 03.01.2019 r. – godz. 9.00 – Ks. Proboszcz
Od Czosku P. Walentyny Paluch ul. Klimczoka 200, do nr 177 i 118 – do P. Katarzyny i Krzysztofa Siuda oraz Cisowa, Limbowa i Jaśminowa / bez Karpackiej / zakończenie u P. Bożeny i Jana Siuda ul. Klimczoka 124.
Piątek – 04.01.2019 r. – godz. 9.00 – Ks. Proboszcz
Od P. Pinczerów ul. Karpacka 2 w górę , ul. Jodłowa – od góry do ul. Klimczoka 112 i 135 do P. Jolanty i Bogusława Kajzerów , Bukowa, Zjazdowa, Świerkowa i Dębowa / bez Akacjowej i Klonowej/.
Sobota – 05.01.2019 r. – godz. 9.00 – Ks. Proboszcz
Od P. Janiny i Zdzisława Śliwa – obok budynku OSP, ul. Klimczoka 107a, 107, 109,102,105,98,94, w dół do szkoły do nr 72 do P. Natalii Wala , ul. Halna, Sosnowa, Ława i Południowa .
Niedziela – 06.01.2019 r. – 12.30 – Ks. Wikariusz
Od P. Anny i Michała Smółka ul. Klimczoka 2 , w górę do nr 16 i 19, ul. Jasna , Słowicza, Nowa do P. Putyra, Wrzosek i Litner.
Poniedziałek – 07.01.2019 r. – 14.00 – Ks. Proboszcz
Od P. Renaty i Piotra Zawiła ul. Bliska do nr 23, ul. Kolorowa w górę do P. Tomaszczyków i Wikło
Wtorek – 08.01.2019 r. – godz. 13.00 – Ks. Proboszcz
Ul. Akacjowa – od P. Władysławy i Kazimierza Goryl ul. Akacjowa 5, ul. Klimczoka w dół do nr 123 , P. Krystyny i Adama Caputów , ul. Klonowa i Jaworowa
Wtorek – 08.01.2019 r. – godz. 13.00 – Ks. Wikariusz
Ul. Dolna – od P. Matuszek ul. Dolna 1 , Kręta. Ogrodowa , do P. Joanny i Adama Matlak ul. Ogrodowa 41
Środa – 09.01.2019 r. – godz. 15.00 – Ks. Wikariusz
Od P. Izabelii i Mirosława Gawlas ul. ul. Zgodna 16 , do 1 , ul. Klimczoka od P. Ireny i Wojciecha Olszewskich , do P. Profus ul. Klimczoka 21
Czwartek – 10.01.2019 r. – godz. 14.00 – Ks. Proboszcz
od P. Andrzejewskich ul. Kościelna 2 , 4 , 6a i b , , ul. Skośna od nr 2 do 21 , dalej ul. Kościelna od P. Jadwigi i Zdzisława Łudczaków oraz ul. Pogodna do P. Małgorzaty i Sławomira Puś ul. Pogodna 5
Piątek – 11.01.2019 r – godz. 15.00 – Ks. Wikariusz
Od P. Małgorzaty i Adama Przybylskich ul. Grabecznik 2 , ul. Promienista i Wyzwolenia.
Sobota – 12.01.2018 r. – godz. 9.00 – Ks. Proboszcz
Od P. Józefa Waleczka ul. Klimczoka 77, 75, do nr 42 i 45 oraz do ul. szarotek do Domu Sióstr Miłosierdzia.
Sobota – 12.01.2018 r. – godz. 9.00 – Ks. Wikariusz
Ul. Szczyrkowska , od P. Cecylii i Józefa Klimek 75/1 , Kasztanowa 2 , Wąska 1 od P. Smółków oraz ul. Boczna . Do P. Kurzejów ul. Boczna 11