„Dziecię nam się narodziło, Syna został nam dany”. Stało się tak, ponieważ „Bóg tak umiłował ludzi, ze Syna Swego Jednorodzonego dał”. Ten Syn „jest odblaskiem Jego chwały”. Ojciec przemówił do nas przez Niego, objawiając się w sposób o wiele doskonalszy, niż przez mowę proroków. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało miedzy nami”. Niebo się otworzyło a „mnóstwo zastępów niebieskich wielbiło Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma
upodobanie»”. Przyjście Syna Bożego na ziemie sprawiło, ze ludzie „stali się dziećmi Bożymi”, stali się „w nadziei dziedzicami życia wiecznego”.
Oto tajemnica, która objawia dzisiejsze Święto. Patrząc na Dzieciątko Jezus owinięte w pieluszki i złożone w żłobie „rozważmy te sprawy” razem z Maryją. Przypomnijmy sobie, że i myśmy „z Boga się narodzili”. Czy o tym pamiętamy, czy uznajemy w Bogu swego Ojca? Najważniejsza sprawa w naszym życiu jest to, jak przyjmujemy na co dzień naszego brata Jezusa Chrystusa, który kiedyś „do swoich przyszedł, a swoi Go nie przyjęli”. Tymczasem moc, abyśmy się stali dziećmi, Bożymi i dziedzicami na wieki
daje tym, którzy Go przyjmują.
          Fakt ten, że Jezus tak właśnie siebie określa, świadczy o tym, iż jest ON jedynym Zbawicielem posłanym przez Ojca; jedyną bramą, która pozwala wejść do życia w komunii z Bogiem; jedyną i ostateczną drogą zbawienia. Przejść przez tę bramę znaczy wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem, a zarazem pogłębić wiarę w Niego, aby żyć nowym życiem, którym nas obdarzył.
        W momencie, kiedy na nasze głowy polała się woda chrztu świętego, przechodziliśmy przez te bramę, jaką jest Jezus. Po dojściu do osobowej dojrzałości wielokrotnie to potwierdzaliśmy, aby rzeczywiście żyć na co dzień tym życiem, jakim On nas obdarzył, i zasłużyć sobie na spotkanie z Nim w wieczności.
I dalej mamy przechodzić przez tę bramę, przekraczać próg Bożej świątyni. Każda niedziela jest naszym małym pielgrzymowaniem i przekraczaniem drzwi świętych. Każde przekroczenie progu świątyni jest wyznaniem wobec braci i sióstr, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Wybierając Go i przyjmując jego Słowo i Jego Ciało, staje się dzieckiem Boga.  Niech się tak stanie . Amen.

Wszystkim Parafianom i naszym Gościom składamy życzenia obfitych łask i światła ze stajenki w Betlejem. Niech Jezus przyniesie pokój całemu światu i każdemu ludzkiemu sercu.
Duszpasterze w Bystrej Krakowskiej