Od 27 grudnia /wtorek/ rozpoczniemy wizytę duszpasterską tzw. kolędę. Prosimy o przygotowanie na stole krzyża, wody święconej i świec. Dzieci i młodzież niech przygotują zeszyty do religii . Podczas ferii świątecznych kolęda będzie od godz. 9.00.
Natomiast po feriach w ciągu tygodnia od 13.00 , 14.00 lub 15.00. Starajmy się być na kolędzie i potwierdzić tym samym jedność ze wspólnotą parafialną. Wizytę domową rozpoczynamy od czytania Pisma św. Prosimy parafian mieszkających na początku rejonu o przywiezienie ksiedza , a mieszkających na końcu rejonu o odwiezienie /chodzi o rejony oddalone od kościoła/. Osoby które mają taki zamiar – niech wcześniej zawiadomią księdza wyznaczonego na dany rejon.
Ks. Proboszcz i Ks. Wikariusz – tel. 33 / 8-171-274

Plan odwiedzin kolędowych:

Wtorek – 27.12.2016 r. – godz. 9.00 – Ks. Wikariusz
Ul. Skośna w stronę Mesznej – od P. Wypchałowskich 21 i Firlejów 23 , dalej w stronę Mesznej / po drodze ul. Zagrodowa / , Wrzosowa , Rumiankowa, Kościelna w stronę Mesznej , Wodna , Kalinowa, Kościelna w stronę kościoła do P. Agnieszki i Przemysława Zawiła ul. Kościelna 34

Środa – 28.12.2016 r. – godz. 9.00 – Ks. Proboszcz
Od Czosku – P. Walentyny Paluch ul. Klimczoka 200, do nr 177 i 118 , do P. Katarzyny i Krzysztofa Siuda oraz ul. Cisowa, Limbowa, Jaśminowa / bez ul. Karpackiej/.

Czwartek – 29.12. 2016 r. – godz. 9.00 – Ks. Wikariusz
Od P. Ireny Foryś ul. Poprzeczna , Olszyny, Chabrowa, Gruntowa, Kowalska, Łagodna

Piątek – 30.12.2016 r. – godz. 9.00 – Ks. Proboszcz
Od P. Pinczerów ul. Karpacka w górę , ul. Jodłowa – od góry do ul. Klimczoka 112 i 135 do P. Jolanty i Bogusława Kajzerów , Bukowa, Zjazdowa, Świerkowa i Dębowa / bez Akacjowej i Klonowej/.

Sobota – 31.12.2016 r. – godz. 9.00 – Ks. Wikariusz
Od P. Zofii Kubica , ul. Szczyrkowska 142 , i ul. Szczyrkowska 169 , w stronę Bielska-Białej do 116 i 149 , Wspólna , Złota i Jasna 65.

Poniedziałek – 02.01.2017 r. – godz. 9.00 – Ks. Proboszcz
Od P. Janiny i Zdzisława Śliwa – obok budynku OSP , ul. Klimczoka 107a, 107, 109, 102, 105, 98, 94, w dół do szkoły do nr 72 do P. Natalii Wala , ul. Halna, Sosnowa, Ława i Południowa.

Wtorek –  03.01.2017 r. – godz. 9.00 – Ks. Wikariusz
Od P. Anny i Michała Smółka , ul. Klimczoka 2 , w górę do nr 16 i 19 , ul. Jasna , Słowicza , Nowa do P. Barbary i Czesława Putyra .
Środa – 04.01.2017 r. – godz. 9.00 – Ks. Proboszcz
Od P. Józefa Waleczka ul. Klimczoka 77, 75, do nr 42 i 45 oraz ul. Szarotek do Domu Sióstr Miłosierdzia .

Czwartek – 05.01.2017 r. – godz. 9.00 – Ks. Wikariusz
Od P. Adrianny i Jacka Szczypka ul. Klimczoka 31, 29, 27, oraz ul. Klimczoka 21 – P. Profus , dalej ul. Dolna 1 , od P. Matuszek , Kręta, Ogrodowa , do P. Joanny i Adama Matlak

Piątek – 06.01.2017 r. – godz. 12.30 – Ks. Proboszcz
Od P. Polaków ul. Klimczoka 119, Klimczoka 121 , 108, 115, Modrzewiowa, Lipowa, Brzozowa.

Sobota – 07.01. 2017 r. – godz. 9.00 – Ks. Wikariusz
Od P. Danuty i Hieronima Bajor – ul. Szczyrkowska 107, dalej 94,94c,115, 94d, 111, 90, 169, 109, 121, i Wypoczynkowa od 57 , Zielna , Robotnicza, Gołębia, dalszy ciąg ul. Szczyrkowskiej od nr 97 do 64 do P. Anny i Krystyny Fenik.

Niedziela – 08.01.2017 r. – godz. 13.00 – Ks. Proboszcz
Od P. Andrzejewskich  ul. Kościelna 2 , 4, 6a, i b , ul. Skośna od nr 2 do 21 , dalej ul. Kościelna od P. Jadwigi i Zdzisława Łudczaków oraz ul. Pogodna .

Poniedziałek –  09.01.2017 r. – godz. 15.00 – Ks. Wikariusz
Od P. Izabeli i Mirosława Gawlas ul. Zgodna 16 do 1 , ul. Klimczoka od P. Ireny i Wojciecha Olszewskich , do P. Marii i Jacka Filipków  ul. Klimczoka 33

Wtorek –  10.11.2017 r. – godz. 14.00 – Ks. Proboszcz
Ul. Akacjowa – od P. Władysławy i Kazimierza Goryl , ul. Klimczoka w dół do nr 123 , P. Krystyny i Adama Caputów , Klonowa i Jaworowa.

Środa – 11.01.2017 r. – godz. 15.00 – Ks. Wikariusz
Ul. Grabecznik od nr 2 , P. Małgorzaty i Adama Przybylskich , ul. Promienista i Wyzwolenia.

Czwartek – 12.01.2017 r. – godz. 15.00 – Ks. Proboszcz
Ul. Bliska – od P. Renaty i Piotra Zawiła do nr 23  , ul. Kolorowa w górę do P. Tomaszczyków i Wikło

Piątek – 13.01. 2017 r. – godz. 13.00 – Ks. Wikariusz
Ul. Szczyrkowska , od P. Cecylii i Józefa Klimek 75/1 , Kasztanowa 2 , Wąska 1 – od P. Smołków oraz ul. Boczna – do P. Kurzejów .