09Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, stanowiąca centrum łukaszowej Ewangelii, należy do finału opowieści o męstwie Chrystusa – jego starciu ze złem jako wodza Niebiańskich Zastępów. Uczeni w Piśmie „nacierają” zapytując o najważniejsze przykazanie i o to, kto właściwie jest bliźnim. W odpowiedzi Jezus opowiada przypowieść o miłosiernym imigrancie (takimi mianowicie byli mieszkańcy Samarii, potomkowie osadników sprowadzonych przez babilońskiego okupanta). Cała ta przypowieść jest rozwinięciem sentencji o „szczęśliwych oczach” Apostołów, widzących to, co pragnęli ujrzeć królowie i prorocy. Szczęśliwe oczy, które ujrzały tego, komu potrzebna jest pomoc!.Co czynić, aby osiągnąć życie wieczne? – zauważyć tego, kto może być dla nas przykładem!

1. Szczęśliwe oczy uczniów, że widzą to, czego pragnęło „wielu proroków i królów”
2. Powstał uczony w Prawie: „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne”?
3. „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?” – „Będziesz miłował…”
2` Chcąc się usprawiedliwić, spytał: „a kto jest moim bliźnim?”
1` Przypowieść o człowieku, schodzącym z Jerozolimy do Jerycha(i zaginąłby bez wieści)
2„ Wpadł w ręce zbójców
3„ Obdarli go i zostawili półżywego
4„ Przechodził kapłan i minął
5„ Lewita zobaczył i minął
6 Samarytanin wzruszył się i podszedł
5` Opatrzył rany, zalewając oliwą i winem
4` Wsadził na bydlę i zawiózł do gospody, pochylał się nad nim
3` Wyłożył 2 denary, co więcej, to odda gospodarzowi wracając w górę
2 Wybierz właściwego bliźniego!
1. Idź i czyń podobnie!